وب سایت شخصی میثم شیرازی

پروژه های نرم افزاری شما رو در زمینه های زیر انجام میدم

 • Asp.net Webform
 • Asp.net MVC
 • #C
 • VB6
 • Delphi
 • C
 • C++
 • Android
 • R
 • Php
 • Python
 • Prestashop
 • Arduino
 • Jquery
 • Html & CSS
 • JavaScript
 • Ajax
 • Webservice
 • WindowsService
 • Wpf
آدرس ایران
آی دی تلگرام @Meisamshirazi
ایمیل Contact@meisamshirazi.ir